Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้78
เมื่อวาน93
อาทิตย์นี้78
เดือนนี้78
ทั้งหมด49374

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

๑.   โครงการสำรวจครัวเรือน  จำนวน  ๓  โครงการ ได้แก่

                         ๑.๑   โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗

                         ๑.๒   โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  พ.ศ. ๒๕๕๗

                         ๑.๓   โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗

๒.  โครงการสำรวจสถานประกอบการ จำนวน  ๕  โครงการ  ได้แก่

                        ๒.๑    โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๑ /๒๕๕๗)

                        ๒.๒   โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๗

                         ๒.๓   โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗

                         ๒.๔   โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๕๗

                         ๒.๕   โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. ๒๕๕๗