Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้10
เมื่อวาน59
อาทิตย์นี้105
เดือนนี้580
ทั้งหมด53984

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

pr2109631

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-Based Census) ระดับเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัด โดยมี นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรับใช้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางตลอดจนปรับแผนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาต้นแบบ เพื่อเปลี่ยนผ่านรูปแบบและวิธีการจัดทำโครงการ ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สถานการณ์ภายในประเทศ ตลอดจนความคาดหวังของสังคม ที่มีต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ณ โรงแรม HUA HIN GRAND HOTEL AND PLAZA ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นางสาวอรอนงค์ เสนปาน สถิติจังหวัดชุมพร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมฯ และมอบหมายให้นางสาวปิยพร โชติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นางภัทรวดี ไชยมาตร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และนางสาวยุพา มิตรมังกร พนักงานสถิติ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว