Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้71
เมื่อวาน93
อาทิตย์นี้71
เดือนนี้71
ทั้งหมด49367

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี เขียนโดย admin 770
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 617
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4 พ.ศ.2557 เขียนโดย admin 510
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ด้านความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 608
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถฯ เขียนโดย admin 598
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี เขียนโดย admin 782
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ประจำเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย admin 441
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เขียนโดย admin 791
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2557 เขียนโดย admin 683
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 549
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถครั้งที่1 เขียนโดย admin 760
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดชุมพร เขียนโดย admin 681
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ.2557 เขียนโดย admin 445
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 เขียนโดย admin 523
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย admin 470
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2557 เขียนโดย admin 514
ข่่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 470
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 เขียนโดย admin 649
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เขียนโดย admin 602
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน 2557 เขียนโดย admin 522
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เขียนโดย admin 598
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ประจำเดือน เมษายน 2557 เขียนโดย admin 759
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังห เขียนโดย admin 519
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเมินครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 514
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ประจำเดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 454
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯ เป็นพนักงานราชการ (วุฒิ ปวช.) เขียนโดย admin 538
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค. 56 เขียนโดย admin 706
ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ออนไลน์ เขียนโดย admin 474
ร่วมงาน 12 สิงหามหาราชินี เขียนโดย admin 498
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 478
ร่วมงาน 12 สิงหามหาราชินี เขียนโดย admin 460
ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ เขียนโดย admin 469
12 สิงหา มหาราชินี เขียนโดย admin 506
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 532
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 565
ถวายพระพร Online เขียนโดย admin 482
ข่าวประชาสัมพันธ์การสำรวจ ประจำเดือน เมษายน 2555 สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร เขียนโดย admin 708
ข่าวประชาสัมพันธ์การสำรวจ ประจำเดือน กันยายน 2556 สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร เขียนโดย admin 541
พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดโปสเตอร์ระดับนักเรียน เขียนโดย admin 572
ทำบุญสำนักงาน เขียนโดย admin 716
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 เขียนโดย admin 657